Sammanfattning av protokoll från styrelsemöte 2014-10-14

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och stabil. Trenden att våra uppvärmningskostnader sjunker håller i sig, vilket är mycket glädjande.

Byggruppen
Balkongprojektet.
Sten Bengtsson redogjorde för status i balkongprojektet, det är fortfarande samma två aktörer kvar. Ytterligare sammanställning av underlaget/offerterna behöver göras och därefter tas ett beslut på nästa styrelsemöte i...

Mingel för nyinflyttade 29 okt!

Är du nyfiken på dina nya grannar och Brf Citys verksamhet?

Då är du varmt välkommen på mingel i kvartersgården tillsammans med andra nyinflyttade. Passa även på att bekanta dig med representanter från styrelsen och valberedningen. Vi hoppas att du som nyinflyttad under denna kväll ska lära känna andra i...

Informationsmöte 2014 11 13

Välkommen till informationsmöte torsdagen den 13 november. Vi håller som vanligt till i Grindtorpskyrkan. Kl 18.00 finns det kaffe med bulle och mötet börjar kl 19.00. Vi har en hel del att berätta kring våra projekt, så ta chansen att komma och lyssna samt ställa frågor.

Hoppas vi ses!

Styrelsen...

Nästa styrelsemöte 2014 11 11

Nästa styrelsemöte äger rum tisdag 11 november. Våra medlemmar är välkomna att träffa representanter från styrelsen mellan kl 18.00-18.45. Vi håller till på Näsbydalsvägen 21/Kvartersgården.

Sammanfattning av styrelseprotokoll 2014-09-16

Ekonomi
Brf City har erhållit 876 566 SEK  från Täby kommun avseende bullerbidrag, detta bidrag används till att skriva av kostnaden för fönsterbytet. Föreningens ekonomi är god.

Värdegrundsarbete
Styrelsen har under hösten påbörjat ett arbete med Brf Citys värdegrund. Arbetat ska bottna i vad som är styrelsens uppgift och på vilket...

Grovsopor 3 november

Nu har du möjlighet att slänga dina grovsopor igen. Den 3 nov mellan kl 17-20 finns SITA med sin bil och personal på parkeringen mellan hus 8 och 10.