Presentation från informationsmötet 2014-11-25

Här finns en den presentation vi visade på informationsmötet.

Presentation

 

 

Informationsmöte 25 nov

Tisdagen den 25 nov kl 18.30 har vi informationsmöte i Åva Gymnasiums aula, (ni kan gå in genom den södra ingången, den upp mot Roslags Näsby).

Vi har många punkter på agendan, bland annat balkongprojektet.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen Brf City

 

Nästa styrelsemöte 2014 12 08

Nästa styrelsemöte äger rum måndag 8 december. Våra medlemmar är välkomna att träffa representanter från styrelsen mellan kl 18.00-18.45. Vi håller till på Näsbydalsvägen 21/Kvartersgården.

Grovsopor 1 dec

Nu har du möjlighet att slänga dina grovsopor igen. Den 1 dec mellan kl 17-20 finns SITA med sin bil och personal på parkeringen mellan hus 8 och 10. 

Sammanfattning av protokoll från styrelsemöte 2014-10-14

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och stabil. Trenden att våra uppvärmningskostnader sjunker håller i sig, vilket är mycket glädjande.

Byggruppen
Balkongprojektet.
Sten Bengtsson redogjorde för status i balkongprojektet, det är fortfarande samma två aktörer kvar. Ytterligare sammanställning av underlaget/offerterna behöver göras och därefter tas ett beslut på nästa styrelsemöte i...

Sammanfattning av styrelseprotokoll 2014-09-16

Ekonomi
Brf City har erhållit 876 566 SEK  från Täby kommun avseende bullerbidrag, detta bidrag används till att skriva av kostnaden för fönsterbytet. Föreningens ekonomi är god.

Värdegrundsarbete
Styrelsen har under hösten påbörjat ett arbete med Brf Citys värdegrund. Arbetat ska bottna i vad som är styrelsens uppgift och på vilket...