Inkomna motioner

Det har inkommit tre motioner till styrelsen. Motioner och svar finner ni i nedanstående filer.

Motion nr 1

Svar motion nr 1

Motion nr 2

Motion nr 3

Svar motion nr 2 och nr 3

Rökning på balkongen

Det är tillåtet att röka på sin balkong, men det innebär inte att det är tillåtet att stå och aska över balkongräcket eller slänga fimpar. Vi har ett antal medlemmar som regelbundet får aska och fimpar på sina balkonger, det är inte trevligt och kan utgöra en branrisk. Vi vädjar...

Nya informationsskärmar

Nu har alla hus fått nya informationsskärmar, vilket vi hoppas att ni sett. Ny design och nytt upplägg allt för att förenkla så mycket som möjligt för er. Arbetet med hemsidan pågår för fullt och även den kommer få nytt utseende, ny struktur och nya funktioner. 

Belysningen i tvättstugorna

Vi har under en längre tid uppmärksammat att den som tvättat inte alltid släcker efter sig, därför ber vi er alla att hjälpas åt med det. Detta är ett sätt att spara på energi och pengar.

Tack för hjälpen hälsar Styrelsen!

Nästa styrelsemöte 2015 03 10

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen 10 mars. Våra medlemmar är välkomna att träffa representanter från styrelsen mellan kl 18.00-18.45. Vi håller till på Näsbydalsvägen 21/Kvartersgården.

Sammanfattning av styrelseprotokoll nr 1 2015

Ekonomi
Föreningen har en god ekonomi och det finns inget som i dagsläget tyder på några förändringar av våra avgifter.

Informationsgruppen
Då det varit tekniska problem med våra skärmar under en tid, i dagsläget är det fyra som inte fungerar, har styrelsen beslutat att införskaffa nya. Detta arbete ska påbörjas...