Sammanfattning av styrelseprotokoll 2014-06-09

 Brf City arbetsgruppers indelning:

Ekonomi, sammankallande Gary Park, Micaela Vretmark och Torkel Hardenfalk
Fritid, sammankallande Gunilla Sjödin och Peter Lundqvist
Samhällskontakter, sammankallande Gunilla Sjödin, Gary Park, Torkel Hardenfalk och Mikael Björn
Husunderhåll,sammankallande Sten Bengtsson, Peter Lundqvist, Gary Park och Gunilla Sjödin
I
nformation...

Sammanfattning av konstituerande möte 2014 05 08

Val av ordförande, 1:e vice ordförande, studiesamordnare och sekreterare. Mikael Björn väljs till ordförande för Brf City Sten Bengtsson väljs till 1:e vice ordförande Peter Lundqvist väljs till studiesamordnare Yvonne Westermark väljs till sekreterare

Fullmakter/firmatecknare Till firmatecknare väljs de fyra kvarsittande styrelsemedlemmarna från föregående år, Sten Bengtsson, Mikael Björn, Peter...

Sammanfattning av styrelsemöte 2014 05 18

Ekonomi
Ekonomin i föreningen är mycket god, vi har en bra likviditet. Kostnaderna för uppvärmning ligger betydligt lägre än det som är budgeterat.

Förvaltning
OVK besiktningen är genomförd, det finns ett antal aktiviteter som ska genomföras i samband med att vi fått protokoll kring detta.

Projekt och samhällskontakter
Vi har...

Förvaltningskontoret öppet som vanligt igen

Förvaltningskontoret har öppet som vanligt igen, välkommen måndag förmiddag eller torsdag eftermiddag.   

Grovsopor 1 september

Nu har du möjlighet att slänga dina grovsopor igen. Den 1 sept mellan kl 17-20 finns SITA med sin bil och personal på parkeringen mellan hus 8 och 10. 

Höstens första styrelsemöte 2014 08 19

Hösten första styrelsemöte äger rum tis 19 augusti. Våra medlemmar är välkomna att träffa representanter från styrelsen mellan kl 18.00-18.45. Vi håller till på Näsbydalsvägen 21/Kvartersgården.