Grovsopor 4 maj

Nu har du möjlighet att slänga dina grovsopor igen. Den 4 maj mellan kl 17-20 finns Ragn Sell där med sin bil och personal på parkeringen mellan hus 8 och 10. Tänk på att farligt avfall, t.ex. målarfärg inte lämnas här utan ska lämnas hos OKQ8.

Kallelse till årsstämma 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HSB BRF CITY I TÄBY 2015

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening City i Täby kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Onsdagen den 6 maj kl. 19:00. Fika serveras från kl 18:00

Plats: Grindtorpskyrkan

Dagordning

  1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman.
  2. Anmälan av stämmoordförandens val...

Sammanfattning av styrelseprotokoll nr 3, 2015

Ekonomi
Föreningen har fortsatt en god ekonomi.

Förvaltning
OVK besiktningen är inte helt klar då det finns drygt 10 lägenheter som på ett felaktigt sätt byggt över ventilationskanalerna i sina lägenheter och detta måste åtgärdas innan besiktningen kan genomföras. 

Styrelsen har beslutat att medlemmarna kostnadsfritt får filter till spaltventilerna....

Elavbrott!

Under tidig morgon och fm idag, söndag 12 april, har det varit elavbrott i vårt område. Fortum har haft problem att leverera. Vi hoppas nu att allt ska vara löst. Ibland kan det behövas att man stänger av och sätter på sin elektroniska utrusning för att de ska börja fungera...

Förslag till nya stadgar

Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar, dessa kommer att presenteras på årsstäman den 6 maj. Vill ni ta del av dem tidigare, klicka här