Sammanfattning av styrelseprotokoll 2014-03-18

Föreningen har god ekonomi och god likviditet. Mycket positivt är att våra uppvärmningskostnader har blivit lägre än budgeterat. 

Nu är det klart med uthyrning av lokalerna i nr 12 och nr 14. Därmed är alla våra lokaler uthyrda.

Garden by Anna har bokat in ett antal möten under våren...

Styrelsemöte 15 april

Styrelsemöte äger rum tis 15 april kl 19.00. Våra medlemmar är välkomna att träffa representanter från styrelsen mellan kl 18.00-18.45. Vi håller till på Näsbydalsvägen 21/Kvartersgården.

Grovsopor 5 maj

Nu har du möjlighet att slänga dina grovsopor igen. Den 5 maj mellan kl 17-20 finns SITA med sin bil och personal på parkeringen mellan hus 8 och 10. 

Valberedningen

Vill du vara med och påverka i vår bostadsrättsförening?

Känner du någon som du tycker borde sitta i vår styrelse?Vi söker bl.a. byggnadsingenjör, projektledare eller du som har liknande erfarenhet? Hör av dig till någon i valberedningen.

Gilbert Carlsson, 076 864 00 94

Benny Billfors, 070 183 27 19 ...

Årsstämma

Årsstämma äger rum 8 maj 2014 kl 19.00 i Grindtorpskyrkan. Kaffe och smörgås/bulle serveras från kl 18.00. Vi hoppas att så många som möjligt kommer, detta är föreningens högsta beslutande organ. 

Boka in i kalendern redan nu så ses vi den 8 maj.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Ej hämtade digitalboxar

Det är ca 200 medlemmar som fortfarande inte hämtat sina digitalboxar. Alla lägenheter ska ha en box, vare sig man vill eller inte och den ska förvaras i lägenheten. De som inte senast 31/5 2014 har hämtat sin box kommer att debiteras en administrativ avgift på 100 SEK/månad. Boxarna...