Ställa saker i entrén

Vi vill på nytt påminna om att det inte är tillåtet att ställa ner saker i våra entréer och skriva "var så god" eller "gratis" eller något liknande. Var och en måste ta ansvar för de saker som man vill bli av med. Vi har ju i föreningen vår grovsopsdag...

Nästa styrelsemöte 2014 10 14

Nästa styrelsemöte äger rum tisdag 14 oktober. Våra medlemmar är välkomna att träffa representanter från styrelsen mellan kl 18.00-18.45. Vi håller till på Näsbydalsvägen 21/Kvartersgården.

Sammanfattning av styrelseprotokoll 2014-08-19

Ekonomi Föreningen har god likviditet. Vi erhåller ett bullerbidrag för våra nya fönster från Täby kommun på ca 800.000:-.

Projekt i antågande
Balkongerna
Under oktober månad kommer vi ta beslut om vilken leverantör som ska genomföra det stora arbetet med att bygga nya balkonger. Trolig start av projektet under mars...

Miljöstationerna

Släng rätt!

Våra miljöstationer är till för vardagliga sopor och matavfall inte skrymmande skräp. Ni kan en gång i månaden lämna större avfall när vi har grovsophämtning, övrigt avfall ska lämnas på Hagbytippen. För att det ska vara snyggt i området får SVEFAB plocka bort avfallet och åka till Hagbytippen...

Grovsopor 6 oktober

Nu har du möjlighet att slänga dina grovsopor igen. Den 6 okt mellan kl 17-20 finns SITA med sin bil och personal på parkeringen mellan hus 8 och 10. 

Sammanfattning av styrelseprotokoll 2014-06-09

 Brf City arbetsgruppers indelning:

Ekonomi, sammankallande Gary Park, Micaela Vretmark och Torkel Hardenfalk
Fritid, sammankallande Gunilla Sjödin och Peter Lundqvist
Samhällskontakter, sammankallande Gunilla Sjödin, Gary Park, Torkel Hardenfalk och Mikael Björn
Husunderhåll,sammankallande Sten Bengtsson, Peter Lundqvist, Gary Park och Gunilla Sjödin
I
nformation...