Bo i Näsbydal

Din lägenhet

Andrahandsuthyrning

För att du skall få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs synnerligen goda skäl. Sådana skäl kan vara arbete eller studier på annan ort. För andrahandsuthyrning måste man ha styrelsens godkännande. Andrahandsuthyrning beviljas i regel för maximalt ett år, men kan förlängas. Intyg ska bifogas ansökan. Varje eventuell förlängning kräver ny ansökan. Kontakta Bredablick, 08-409 040 30, när det gäller formaliteterna kring andrahandsuthyrningen.

Badrum och duschrum

Enligt föreningsstadgarna (§ 31) krävs våtrumscertifikat om du bygger om ditt badrum. 

Du kan minska risken för fukt- och mögelskador genom att följa nedanstående råd:

  • Låt dörren stå öppen när du duschat
  • Kontrollera att utsugningsventilen i bad- eller duschrum inte är igensatt av damm eller smuts
  • Torka upp vatten på golvet
  • Rensa golvbrunnen regelbundet

Om du ska göra hål i badrumsväggen måste täta hålet med tätningsmedel för våtrum. Om det genom din vårdslöshet uppstår en vattenskada får du bekosta reparationen själv (Bostadsrättslagen kap 7 § 12-2 stycket; föreningsstadgarna § 31). Reparation och underhåll av stamledningar är föreningens ansvar. 

Balkong

Våra balkonger kommer att renoveras och förses med inglasning, detta kommer ske under 2015 och 2016. För mer information kontakta Sten Bengtsson, 070 755 26 31.

Balkonglådor för växter

Balkonglådor får av säkerhetsskäl inte hängas på utsidan av balkongräcket.

Brandlarm

Brandlarmsdetektor finns i varje rum. Vid ca 60°C utlöses ett automatlarm till brandkåren. Detektorn får inte demonteras, målas över, fuktas eller flyttas. Återställning efter åverkan samt eventuell utryckning av brandkåren p.g.a åverkan bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Du måste komplettera ditt brandskydd med rökvarnare som du får utan kostnad hos Bredablick under ordinarie öppettider. 

Förrådsutrymme

Förråd i olika storlekar finns att hyra, kösystem tillämpas. Kontakta Bredablick, 08-409 040 30, för information.

Försäkring - bostadsrättstillägg

Styrelsen för brf City har beslutat att teckna bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Det innebär att hushållen kan anmäla till sitt respektive försäkringsbolag att föreningen har ett bostadsrättstillägg, det betyder att din hemförsäkring kan bli något billigare. Observera dock, att man som lägenhetsinnehavare fortfarande ska ha en hemförsäkring.

Köksfläkt 

Den enda typ av köksfläkt som är godkänd för montering i lägenheten är av typ kolfilterfläkt. Köksfläkt får inte anslutas till imkanalen i fastighetens ventilationssystem. Sådan inkoppling stör balansen i ventilationssystemet och ger obehag med inträngande matos till andra boende.

Nycklar och låsbrickor 

Till varje lägenhet har ett antal låsbrickor (också kallade taggar) delats ut vilka ger tillträde till porten (röd bricka). Svart bricka ger tillträde till tvättstuga och förråd. Med röd bricka kommer du endast in i porten och cykelrummet. Varje bricka är försedd med ett nummer som fungerar som identifikation.Det är viktigt att anmäla förkomna brickor till Bredablick. Förkomna brickor deaktiveras vid anmälan. Är du köpare kontakta Bredablick efter överlåtelsen för att kontrollera att du fått till gång till samtliga låsbrickor som är registrerade på och tillhör lägenheten.

Ohyra 

Vid tecken på ohyra såsom pälsängrar, mal, mjölbaggar, kackerlackor och vägglöss, kontakta omgående Nomore som arbetar med skadedjursbekämpning 0771-122300.

Parabolantenn 

Parabolantenn får inte fästas i balkongräcket eller borras fast i balkongens betongplatta. En s.k. expanderstång som kan fjäderspännas mellan golv och tak kan användas. Parabolen får av säkerhetsskäl inte nå utanför balkongens ytterkant.

Porttelefon 

Varje trapphusentré är försedd med porttelefon. Tillträde till husen sker genom lägenhetsanrop med kortnummer. Glöm inte att anmäla ditt telefonnummer till Bredablick om du vill kunna nyttja porttelefonen. Anropet från porten sker genom en vanlig signal på din telefon. För att öppna porten vid anrop tryck, siffra 5. Om du inte vill öppna så lägger du på luren.

Radon 

Radonhalterna i lägenheterna på Näsbydalsvägen har mätts av Miljö- och Hälsoskyddskontoret. De är under de gränsvärden som generellt gäller för äldre fastigheter. Variationer i radonhalt kan dock förekomma.

Rörstamsinklädda kök 

Rörstammen är inklädd med 40 mm gjuten gips. Nere vid golvsockeln sitter ett indikationsrör s.k. skvallerrör, som varnar om fukt förekommer i rörslitsen. OBS! Måla eller täta aldrig igen röret då fungerar inte skvallerröret.

Störande arbeten 

För arbeten i lägenheten som innebär borrande, spikande och dylikt får detta endast göras under följande tider måndag-fredag 08.00-19.00, lördag 08.00-15.00. Söndag och helgdag får inga störande arbeten utgöras. 

Säkerhetsdörr

Är du intresserad av en säkerhetsdörr kontakta Bredablick.

Underhåll i lägenheterna 

Varje medlem ansvarar för underhåll av sin lägenhet i enlighet med föreningsstadgarna § 31. Har du frågor kring detta kontakta Bredablick.

Ventilation 

Luften i lägenheterna förnyas genom att den via ett centralt fläktsystem sugs ut i badrum, duschrum och kök. Ny tilluft släpps in genom ventilerna i fönstren, genom brevinkast och när du vädrar. Det är mycket viktigt med god ventilation bland annat för att få bort fukt i bad- och duschrum.