Bo i Näsbydal

Köpa/sälja lägenhet

Försäljning av bostadsrätt 

Bostadsrättshavaren svarar själv för försäljning av sin lägenhet antingen personligen eller genom fastighetsmäklare. Formalia i samband med överlåtelse regleras i Bostadsrättslagen kap 6 § 4 och 5 samt föreningsstadgarna § § 4 - 10. Kontakta Bredablick om du har frågor rörande försäljningen av din lägenhet. Informera Bredablick när du har bestämt dig för att sälja din lägenhet. Tillsyn ska ske av lägenheten före överlåtelsen.

Förvärvande av bostadsrätt 

Den som förvärvar en bostadsrätt måste godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen genom beslut i föreningens styrelse (föreningsstadgarna § 5).

Pantförskrivning

Vid belåning av din bostadsrätt kontaktar du Bredablick 08-409 040 30, där du får hjälp med pantförskrivning. För arbetet med pantförskrivningen tar Bredablick ut en avgift av dig som bostadsrättshavare.

Överlåtelser

När du säljer/överlåter din lägenhet tecknar du ett överlåtelseavtal med den som köper/övertar lägenheten. Kontakta därefter Bredablick, 08-409 040 30,  för tillsyn och genomgång av lägenheten. Är du köpare kontakta Bredablick efter överlåtelsen för att kontrollera att du fått till gång till samtliga låsbrickor som är registrerade på och tillhör lägenheten.