Bo i Näsbydal

Pågående och planerade projekt

Byte av balkonger, hösten 2015-2016

Byte av undercentraler, sommaren 2015

Byte av hissar, 2017

Upprustning av entrépartier, 2017

Byte av låssystem, 2017

Målning trapphus, 2017

Förnyelse av parken, 2018-2020